Tjänster

Affärskonsult Anders Lindeberg AB kan erbjuda Er följande tjänster:

  • Bolagsbildningar.
  • Redovisningsuppdrag, bokslut, skatter och deklarationer för enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag med inriktning på små och medelstora företag samt jord- och skogsbruk.
  • Kompletta ekonomifunktioner, även på plats hos kunden.
  • Kvalificerade revisionstjänster genom vår samarbetspartner.
  • Förvaltning av jord- och skogsbruk.
  • Boutredningar och övriga familjejuridiska uppdrag.
  • Generationsväxlingar avseende företag samt jord- och skogsbruk.
  • Värdering och försäljning av fastigheter med speciell inriktning på jord- och skogsbruk.
  • Välkommen att kontakta oss för att se vad vi kan göra just för er!