Affärskonsult Anders Lindeberg AB

Om oss

Affärskonsult Anders Lindeberg AB med sitt kontor i Torup, grundades år 1974 och har allt sedan starten haft en god utveckling.

Med över 40 år i branschen har vi sedan starten biträtt kunder med ekonomiska konsultationer inom redovisning, bokslut och deklarationer samt företagsöverlåtelser och bolagsbildningar.

Vi kan även ombesörja era fastighetsaffärer och i alla ärenden vänder vi oss både till privatpersoner och företag.

Vårt arbetssätt är lösningsorienterat och bygger på tät kommunikation med våra kunder. Det viktigaste för oss är relationen med dig som kund.
Vi strävar efter att se varje kunds enskilda behov och du är alltid välkommen till oss med små eller stora frågor eller funderingar.
Vi gillar problemlösning och är en kvalificerad samtalspartner och bollplank när det gäller de flesta frågor.

Vi har ett stort nätverk av kollegor som vi samarbetar med och använder oss mycket av vår branschorganisation SRF (srfkonsult.se) för vägledning, utbildning och support. Vi arbetar enligt Svensk standard för redovisningsuppdrag, Rex, som en kvalitetsstämpel på de redovisningstjänster vi utför.
Vi samarbetar med auktoriserade revisorer som utför revision för ert företag.